Stenging av fagsystemet AGROS ved årsskiftet

Søknader som ønskes behandlet inneværende år må sendes inn i god tid før stenging.

Fagsystemet vil i perioden 13. desember 2021 til og med 3. januar 2022 være stengt for kommunen for godkjenning av nye saker, samt at saker som skal utbetales/innkreves i 2021 må være godkjent av kommunen i Agros før det blir stengt.

Gjelder tilskuddsordningene

  • Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
  • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
  • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Søknader som ønskes behandlet inneværende år må sendes inn i god tid før stenging, og utbetalingsanmodninger for tilskudd som ønskes utbetalt inneværende regnskapsår må sendes inn i god tid før 13. desember.

Til toppen