Tilskudd i skogbruket 2022

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2022.

Tilskudd til skogkultur i Åmot kommune

  • Ungskogpleie/ avstandsregulering: inntil 35 %*
  • Markberedning: inntil 20 %*

* Samme for alle kommuner i Sør-Østerdal.

I tillegg er det satt av midler til ulike felles tiltak med fokus på ungskogpleie og rekruttering

Til toppen