Tilskuddssatser til klimatiltak for 2024

Gjelder tiltakene gjødsling av skog, tettere planting ved nyplanting (TTP) og Suppleringsplanting.

Tilskuddssatsene for 2024

  • Gjødsling av skog: 50 %
  • Tettere planting ved nyplanting: 60 %
  • Suppleringsplanting: 40 %

Tilskuddet beregnes av medgåtte og dokumenterte kostnader til tiltaket. 

Tilskuddssatsene er fastsatt på grunnlag av tildeling og forventet aktivitet.  Dersom søknadsmengden blir større enn tildelingen, kan satsene bli redusert.

Søknadsfrister for 2024

  • Gjødsling av skog: 15. september
  • Tettere planting ved nyplanting (TTP): 25. november
  • Suppleringsplanting: 25. november

Endringer fra 2023

For tettere planting ved nyplanting (TTP) blir det ett felles innslagspunkt, enten feltet er markberedd eller ikke. 

For suppleringsplanting settes det et tak, slik at det ikke gis tilskudd for mer enn inntil 75 planter/dekar. Likevel slik at for å oppnå tilskuddet skal minimumstallet (planter/dekar) på den respektive bonitet være nådd etter supplering.

Besøk Landbruksdirektoratet for mer informasjon
 

Til toppen