Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Tiltaksplan for villrein i Rondane

Statsforvalteren i Innlandet starter opp med utarbeiding av tiltaksplaner for Rondane.

Statsforvalteren og Åmot kommune inviterer alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villrein i Rondane nord og Rondane sør villreinområder. 

Det ønskes innspill både på tiltak som kan iverksettes raskt, tiltak som krever nærmere utredning og planlegging, samt tiltak som krever endring i lov eller forskrift. 

Frist for innspill

Eventuelle innspill sendes pr. epost til Marti Vorkinn innen 1. juni 2023. Statsforvalteren inviterer også til arbeidsverksted 19. juni 2023 for å diskuterer forslag til tiltak. 

Mer informasjon om prosessen finner du på Statsforvalterens hjemmeside.

Vedlegg

Til toppen