Dyrevernnemd

Dyrevernnemnda bistår Mattilsynet i de alvorlige dyrevelferdssakene.

Det er felles dyrevernnemnd for Glåmdal og Sør-Østerdal. Dyrevernnemnda består av lekfolk med interesse for og kunnskap om dyrehold.

Varsle Mattilsynet 

Vil du melde fra om dyr du tror blir mishandlet eller utsatt for alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, sender du en skriftlig bekymringsmelding til Mattilsynet.

Om det er nødvendig å gripe inn straks for å hindre at dyr dør eller blir påført store belastninger, ringer du 22 40 00 00

Mer info om varsling på Mattilsynet.

Til toppen