Rovdyrskade

Du har rett på erstatning hvis husdyrene dine blir drept eller skadet av fredet rovvilt.

Hvilke husdyr er omfattet av ordningen?

Sau, geit, storfe, hest, gjeterhund, vokterhund samt jakthund når denne er i bruk under lovlig jakt, lovlig trening eller jakthundprøver. Merk at døde eller skadede dyr skal undersøkes av Statens naturoppsyn.

Hva menes med rovvilt?

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn.

Hvem kan søke?

Den som eier dyret som er drept eller skadd av rovvilt.

Hvordan søker jeg?

Du søker erstatning for rovdyrskade gjennom elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet. 

Søk erstatning

Søknadsskjemaet er tilgjengelig fra 10. oktober.

Mer informasjon finner du hos Statsforvalteren i Innlandet

Søknadsfrist

Du må søke senest 1. november det året dyret er drept eller skadd av rovvilt.

Søknader som kommer inn etter fristen, blir avvist dersom du ikke på forhånd har avtalt noe annet med Statsforvalteren.

Til toppen