Jordleie

Skal du leie eller leie ut jordbruksareal, må du sende utfylt leiekontrakt og kart som viser de aktuelle arealene til kommunen.

Kommunen sjekker opplysningene du sender inn. Hvis vi har behov for mer informasjon, ber vi om det.

Avtale om leie av jord (PDF, 123 kB)

Skjema sendes postmottak@amot.kommune.no

Vilkår 

Kommunen tar stilling til om leiekontrakten oppfyller vilkårene for bortleie, dvs. om dette er en driftsmessig god løsning og forholdet mellom dette jordbruksarealet og areal leietakeren eventuelt driver fra før.

Endringer

Hvis vi mener at kontrakten ikke oppfyller vilkårene, får utleier og leietaker beskjed og kan rette opp kontrakten i henhold til våre merknader. Eller dere kan heve kontrakten. Kontrakter som vi ikke godkjenner, er ikke gyldige.

Driveplikt

Hvis du har overtatt en landbrukseiendom med driveplikt, må du sende inn leiekontrakten innen ett år etter at du overtok. Hvis vi ikke godkjenner kontrakten, og du og leietaker ikke ønsker å endre den, må du søke om fritak fra driveplikt.

Nyttige lenker

Til toppen