Drenering

Dreneringstilskudd skal stimulere til økt kvalitet på tidligere grøftet jordbruksjord, samt redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Hvem kan søke?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. 

Slik søker du

Du søker statsstøtte til drenering  på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om tilskudd til drenering

Utfyllende veiledning for søknad finner du på Landbruksdirektoratet.

Dette skal søknaden inneholde

I søknaden skal du beskrive dreneringsarbeidet og velge dreneringstiltak du planlegger å gjennomføre, inkludert plan for dreneringen. I tillegg skal du svare på spørsmål om kulturminner, naturmangfold og avrenning.

Du må laste opp kart med grøfteskisse (obligatorisk). I tillegg kan det være aktuelt at du blant annet laster opp følgende vedlegg (ikke obligatoriske):

  • avtale med eier om å gjennomføre tiltaket
  • dokumentasjon av tidligere drenering eller planering
  • detaljert kostnadsoverslag

Søknadsfrist og behandling

Det er ingen frist for å søke. Alle søknader blir behandlet fortløpende. Landbrukskontoret i Åmot behandler alle søknader, og gir vanligvis svar innen 14 dager. 

Søknaden må være innvilget før du begynner dreneringsarbeidet. 

Kontakt oss

Kristoffer Nyberg
Fagleder
E-post
Mobil 40 43 52 52
Til toppen