Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Jordfondet

Jordfondet yter tilskudd til forbedrende tiltak som øker ressursgrunnlaget og lønnsomheten til landbruksforetak.

Tilskuddet utmåles i henhold til satser gitt i Retningslinjer for Åmot kommunes Jordfond.

Hvem kan søke?

Alle med landbruksforetak i Åmot kommune.

Søknaden skal minimum inneholde

  • Hvem som søker
  • Plan med beskrivelse av tiltaket
  • Kart (ved stedsbestemt tiltak)
  • Estimert budsjett
  • Kjøps- eller leieavtale ved melkekvote handel

Søknad sendes til postmottak@amot.kommune.no.

Hva kan det søkes om?

Kontakt oss

Kristoffer Nyberg
Fagleder
E-post
Mobil 40 43 52 52
Til toppen