Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Jordfondet

Jordfondet yter tilskudd til forbedrende tiltak som øker ressursgrunnlaget og lønnsomheten til landbruksforetak.

Tilskuddet utmåles i henhold til satser gitt i Retningslinjer for Åmot kommunes Jordfond.

Hvem kan søke?

Alle med landbruksforetak i Åmot kommune.

Søknaden skal minimum inneholde

  • Hvem som søker
  • Plan med beskrivelse av tiltaket
  • Kart (ved stedsbestemt tiltak)
  • Estimert budsjett
  • Kjøps- eller leieavtale ved melkekvote handel

Søknad sendes til postmottak@amot.kommune.no.

Hva kan det søkes om?

Kontakt oss

Kristoffer Nyberg
Fagleder
E-post
Mobil 40 43 52 52
Til toppen