Organisert beitebruk

Beitelag kan få støtte til drift for å samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. 

Hvem kan søke?

Organiserte beitelag som er godkjent av kommunen kan søke om tilskudd. Beitelaget må bestå av minst to aktive medlemmer med dyr på utmarksbeite. Både laget og alle medlemmene må ha organisasjonsnummer.

Hvordan søker jeg?

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om tilskudd til organisert beitebruk

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 15. november. 

Hvor mye får jeg i tilskudd?

  • storfe og hest, kroner 43 per dyr sluppet på utmarksbeite
  • småfe, kroner 19 per dyr sluppet på utmarksbeite
Til toppen