Regionalt miljøtilskudd

Regionale miljøtilskudd er en fellesbetegnelse for miljøtiltak du kan søke om tilskudd for å gjennomføre.

Hvem kan søke?

Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd.

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om regionale miljøtilskudd

Søknadsfrist

Du kan søke om tilskudd fra 15. september. Søknadsfristen er 15. oktober.

Det er mulig å levere søknad inntil 20 virkedager etter søknadsfrist, men da reduseres tilskuddet med 1000 kroner per virkedag.  

Hvilke tilskuddsordninger kan jeg søke på?

De regionale miljøprogrammene er delt i seks miljøtemaer

  • kulturlandskap
  • biologisk mangfold
  • kulturminner, kulturmiljøer
  • avrenning til vann
  • utslipp til luft
  • plantevern
Til toppen