Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL)

Gjelder tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket.

Hvem kan søke?

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

Les mer om tiltaket på Landbruksdirektoratet

Slik søker du

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Har du spørsmål om søknaden, ta kontakt med kommunen.

Til søknadsskjema på Altinn

Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut

Søknadsfrist

Kommunen setter søknadsfrist.    

Obligatoriske vedlegg

  • Du må alltid legge ved kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres. 
  • Hvis du ikke selv driver eiendommen og har krav på produksjonstilskudd, må du legge ved leietakers gjødslingsplan, plantevernjournal og registreringer av miljøverdier i søknaden.
Til toppen