Bading i Prestsjøen

På grunn av høy bakterieforekomst anbefaler ikke kommuneoverlegen bading i Prestsjøen.

Badevannskvalitet

Avløsing ved sykdom og fødsel

Tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel skal bidra til å dekke utgifter til avløsing når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom, graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn. 

Hvem kan søke?

Jordbruksforetak kan søke om tilskudd til avløsing dersom han eller hun ikke kan delta i arbeidet i foretaket som følge av sykdom eller lignende.

Foretaket må

 • være registrert i Enhetsregisteret
 • drive vanlig jordbruksproduksjon

Nærstående etterlatte etter avdød jordbruker kan også søke om tilskudd.  

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten.

Søk om tilskudd til avløsing ved sjukdom og fødsel

Søknadsfrist

Søknadsfristen er ett år etter siste dag i perioden du søker tilskudd for.

Hva gir rett til tilskudd?

 • sykdom
 • svangerskap/fødsel/omsorgsovertaking
 • sykdom hos barn
 • dødsfall

Hvilke utgifter gir grunnlag for tilskuddsutbetaling?

Det er bare dokumenterte utgifter til avløsing som gir grunnlag for utbetaling av tilskudd.

 • fjøsstell
 • fôring av dyr
 • saueklipping
 • klauvskjæring
 • vedlikehold av driftsbygning i form av maling eller snekkerarbeid
 • rundballepressing
 • jordarbeiding
 • spredning av husdyrgjødsel
 • beiterydding
 • frakting av dyr til og fra beite
Til toppen