Avløsning ved ferie og fritid

Avløsning ved ferie og fritid er en refusjonsordning som legger til rette for at husdyrbrukere skal kunne ta ferie og få hjelp til avlastning. 

Hvem kan søke?

Alle landbruksforetak med husdyr som er berettiget produksjonstilskudd kan søke om avløsing ved ferie og fritid. 

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om tilskudd til avløsing ved ferie og fritid

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. oktober. Du kan etterregistrere avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober, innen 10. januar.  

Hvor mye får jeg i tilskudd?

Du kan få utbetalt avløsertilskudd på bakgrunn av faktiske utgifter du har hatt til avløsning. 

  • grunnlaget for hva som blir refundert beregnes ut fra gjennomsnittet av dyretall på telledatoene 1. mars og 1. oktober 
  • for sau og ammegeit er det antall dyr som foretaket disponerer 1. mars, som blir lagt til grunn for tilskuddsgrunnlaget
  • for slaktegris, gjess, kalkuner, ender og slaktekylling er det dyr slakta i løpet av året, som blir lagt til grunn for tilskuddsgrunnlaget
Til toppen