Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen. I noen tilfeller er det lovbestemt at det er boplikt på en eiendom, i andre tilfeller kan kommunen bestemme at det skal være boplikt på eiendommen.

Hvilke eiendommer er det boplikt på?

Boplikt kan settes som vilkår for konsesjon. Kommunen skal vurdere bosetting, ressursforvaltning og kulturlandskap for å ta stilling til om det er påkrevd med boplikt, om boplikten skal være en personlig for eier, og hvor lenge den eventuelt skal vare. 

Personlig eller upersonlig boplikt? 

Personlig boplikt betyr at eieren må bo der selv. Du må være registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret. 

Upersonlig boplikt betyr at noen må bo på eiendommen, men at det ikke trenger å være eieren selv. Noen må være registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret. 

Hva skjer hvis boplikten ikke blir oppfylt?

Kommunen har ansvar for å kontrollere og følge opp brudd på boplikten. Brudd på boplikten kan føre til at eiendommen blir tvangssolgt. 

Retningslinjer for behandling av konsesjonssaker (PDF, 232 kB)

Kontakt oss

Jesper Engel
Enhetsleder
E-post
Mobil 41 42 41 15
Kristoffer Nyberg
Fagleder
E-post
Mobil 40 43 52 52
Til toppen