Landbruksbasert næringsutvikling

​Næringsutvikling i landbruket er både å utvikle og styrke eksisterende næringer og å legge til rette for ny næring.

Det er potensiale innen småskala matproduksjon, et samarbeid mellom flere små aktører kan gi synergieffekter. Det er flere i Åmot som selger egenproduserte produkter, det å få samlet disse kan hjelpe både på salg og markedsføring, men også til å frigjøre tid og skape nye produkter og ideer.

Flere ser muligheter innen gardsturisme og større utnyttelse av utmarka til utleie for jakt-, fiske, natur/-viltguiding, småkraftverk og bioenergi.

Kontakt oss

Jesper Engel
Enhetsleder
E-post
Mobil 41 42 41 15
Kristoffer Nyberg
Fagleder
E-post
Mobil 40 43 52 52
Til toppen