Skogbruksplaner

Skogbruksplanlegging involverer både offentlige og private aktører.

Sammen med Statsforvalteren har kommunen ansvaret for å koordinere pågående skogbruksplanprosesser der statstilskudd er aktuelt.

Skogeier kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke utgifter til skogbruksplanlegging. Mer informasjon om skogbruksplanlegging med miljøregistreringer finner du også finne hos Landbruksdirektoratet.

Vi anbefaler skogeierne våre å skaffe seg digitale skogbruksplaner

Den digitale skogbruksplanen gir skogeieren:

  • god oversikt over ressursene på skogeiendommen
  • et godt beslutningsgrunnlag til å forvalte skogeiendommen
  • oppdaterte miljøregistreringer
  • godkjenning for salg av tømmer fra eiendommen de neste 15 årene.

Statsforvalteren har utarbeidet ny hovedplan for «Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer» for Innlandet 2022- 2030. 

Planen er tilgjengelig på nettsidene til Statsforvalteren i Innlandet.

Kontakt oss

Jesper Engel
Enhetsleder
E-post
Mobil 41 42 41 15
Til toppen