Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Fiskefond

Fiskefondet skal brukes til fremme av fisket i vassdragene.

Fra utbyggingen av vassdrag i Åmot kommune er det avsatt 4 forskjellige fond, som skal brukes til fremme av fisket i vassdragene. Det er renteavkastningen fra fondene som fordeles og nyttes til konkrete fiskefremmende tiltak i kommunen. 

  • Osa Kraftverk (tiltak i vassdrag i hele kommunen)
  • Glommaoverføringen (tiltak i Glomma)
  • Osensjøreguleringen (tiltak i Osenvassdraget – Ndr. Osa, Osenskjøen og Sdr. Osa)
  • Storsjøreguleringen (tiltak i Storsjøen og Rena elv)

Slik søker du

Søknad sendes postmottak@amot.kommune.no

Søknadsfrist er 1. februar.

Kontakt oss

Jesper Engel
Enhetsleder
E-post
Mobil 41 42 41 15
Til toppen