Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert i lov med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. 

Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøskuter, ATV o.l.) båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, og landing og start med motordrevet luftfartøy.

Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre det er gjort unntak i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Slik søker du om tillatelse

Du søker om tillatelse ved å fylle ut skjema Motorferdsel i utmark.

Motorferdsel i utmark

Vedlegg til søknaden

  • tillatelse fra grunneier(e) til at omsøkt kjøring kan finne sted på deres grunn
  • kart med kjøretrasé, ev. landingsplass (det kan du lage i SÅTE kommunekart).
  • hogsttillatelse hvis søknaden dreier seg om transport av ved
  • legeattest hvis søknaden dreier seg om transport av funksjonshemmede
  • dokumentasjon på eierforhold hvis søknaden dreier seg om transport til hytte
  • nødvendig dokumentasjon hvis søknaden dreier seg om særlig behov som ikke kan løses på annen måte (§ 6)

Nyttige lenker

Til toppen