Fallvilt og ettersøk

Skal du melde fra om påkjørt vilt, ring politiet på telefon 02800.

Fallvilt er alt vilt som man finner skadet, sykt eller dødt i naturen. Skadet hjortevilt som må avlives, og hjortevilt som felles som skadedyr, er kommunens eiendom. Fallvilt av andre arter er det statlige viltfondets eiendom.

Kommunal oppgave 

Fallviltarbeid er en kommunal oppgave og det er egne fallviltgrupper/ettersøkslag i hver kommune. Den har ansvar for å ta seg av:

 • Fallvilt
 • Skadet vilt som må avlives
 • Vilt som felles som skadedyr
 • Kommunens oppgaver i forhold til ettersøk under ordinær jakt.

Se veileder til private om vilt som gjør skade

Fallviltgruppa i Åmot består av fem personer

 • Arne Skaret (leder) mobilnummer 482 88 610
 • Erling Ness mobilnummer 976 74 808
 • Knut Lundberg mobilnummer 905 55 752
 • Roar Vestli mobilnummer 975 23 971
 • Thomas Vangli mobilnummer 981 17 971

Mattilsynet

Dyr som kan brukes som mat, skal håndteres som slakt og godkjennes av Mattilsynet. Kjøttet selges til inntekt for viltfondet. 

Viltpåkjørsel

Når uhellet er ute, gjør du slik:

 1. Sikre skadestedet
  • Hvis mulig, plasser bilen slik at den er best synlig og skjermer skadestedet.
  • Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.
  • Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.
 2. Skaff deg oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp. 
  • Kontakt 113 dersom det er nødvendig med akutt hjelp.
 3. Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. Det er politiet som skal varsle fallviltgruppa. Ingen andre har lov til å avlive skadet vilt.
 4. Merk påkjørselstedet tydelig dersom dyret forlot vegen. Det er viktig for å kunne spore skadet dyr senere.
  • Bruk markeringsbånd, plastpose, refleksvest, eller annet du har for hånden
 5. Diriger trafikken om nødvendig. Husk refleksvesten!
 6. Følg aldri etter skadet vilt. Skadet vilt kan angripe, og sporene dine kan ødelegge for ettersøkshunden.

Ettersøk

Alle som jakter på storvilt, må ha tilgang på godkjent ettersøksekvipasje. De som ikke har det selv eller i eget jaktlag, må inngå ettersøksavtale med en godkjent ekvipasje.

Norsk kennel klubb fører en oversikt over godkjente ettersøksekvipasjer.

Søk etter godkjente ettersøksekvipasjer

Kontakt oss

Jesper Engel
Enhetsleder
E-post
Mobil 41 42 41 15
Til toppen