Fellingslag

Det er Statsforvalteren som eventuelt gir fellingstillatelse på store rovdyr som gjør eller kan gjøre skade på husdyr.

Når fellingstillatelse er gitt, er det Åmot kommune som er oppdragsgiver og som bestemmer om fellingslaget skal kalles ut.

Fellingslagets leder bestemmer hvem av medlemmene som delta på det enkelte oppdraget, og eventuelt hvilke hunder de skal ha med. Fellingslagets leder avgjør også om det er nødvendig å be om ekstern bistand fra Statens Naturoppsyn eller andre.

Alle medlemmene i rovviltfellingslaget har skrevet under på en oppdragsavtale med Åmot kommune. Medlemmene får 213 kroner timen når de er ute på oppdrag, men ingenting for beredskap. Avtalen forplikter dem ikke til å være disponible til enhver tid.

Kontakt oss

Jesper Engel
Enhetsleder
E-post
Mobil 41 42 41 15
Til toppen