Rovvilt i Åmot

I Åmot kommune har vi alle «De fire store» - ulv, bjørn, gaupe og jerv.

Øst for Glomma er Åmot en del av forvaltningsområde for ulv. Ferdes man ute i skog og utmark kan man treffe på store rovdyr, som i enkelte tilfeller kan virke skremmende, spesielt hvis man har med hund.

Det er kjent at det å komme uforvarende på en binne med små unger, kan være en faktor som øker risikoen for å kunne bli skremt eller i verste fall skadet av bjørn, selv om risikoen for at skandinaviske bjørner skal angripe mennesker generelt er meget lav.

Miljødirektoratet har laget en publikasjon som kan være av interesse for de som ferdes i skog og utmark.
 

Til toppen