Kunnskapsprøven

Det er tre ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på skjenkesteder og en for kontrollører. 

Hvem kan ta prøven? 

Alle som ønsker kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Hvor tar du prøven? 

På Åmot rådhus. 

Besøksadresse: 
Torget 1 
2450 Åmot

Bestille time 

Ring oss på telefon 62 43 40 00 for å bestille time. 

Gjennomføring av prøvene 

  • Oppmøte på servicetorget på rådhuset til avtalt tidspunkt. Møt gjerne 15 minutter før prøven skal begynne. 
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førekort eller bankkort med bilde.) 
  • Prøven koster 400 kroner pr. gang. Du må betale med bankkort. 
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
  • Prøven er på norsk. Det er ikke anledning til å ha med seg tolk. Det er tillatt å ha med seg ordbok.

Hva er pensum 

  • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
  • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. 

Prøvebevis 

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. 

Mister du prøvebeviset, ta kontakt med kommunen der du tok prøven. 

Til toppen