Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.

Frist for å levere oppgaven er 30. april.

Send inn omsetningsoppgave 

Innrapportering sendes postmottak@amot.kommune.no og merkes omsetningsoppgave for (årstall).

Til toppen