Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling.

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner.

Hvordan få serveringsbevilling? 

 • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.
 • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Nyttige lenker

Sett deg inn i regelverket.

Slik søker du 

Du søker om serveringsbevilling ved å fylle ut søknadsskjema for søknad om skjenke, salgs- og serveringsbevilling.

Søk om serveringsbevilling

Dokumentasjon til søknad

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften. 
 • Tegninger av skjenke- og serveringsarealet det søker bevilling for både ute og inne.
 • Dokumentasjon for bestått etablererprøven. 
 • Kjøpekontrakt når der er inngått avtale om overdragelse av virksomhets med skjenkebevilling.
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale.
 • Skatteattest for bevillingshaver. 
 • Utskrift av aksjeeierbok
 • Ved søknad om uteservering må det sendes med tillatelse fra grunneier. 
 • Redegjørelse for stedets tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse til hele lokalet, inklusive toaletter
Til toppen