Bål og grill

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Hva er generelt bålforbud?

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

I perioden med generelt bålforbud er det lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Hageavfall leveres på deponi, som er gratis.

Brenning på egen tomt

All åpen brenning og brenning av bråte er i utgangspunktet forbudt i Åmot kommune. Ved brenning på egen tomt skal du melde fra om dette til Brann Innlandet.

Er det lov med bål på Sankthans?

Normalt gis det lov til å brenne Sankthansbål, forutsatt at det er på egnet sted i nærheten av vann e.l. Brannvesenet kan svare på dette dersom du er i tvil.

Tips til trygg bålbrenning

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon, som gress, planter og skog.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig, som vann, pulverapparat, skumapparat eller CO2-apparat.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
Til toppen