Feiing

Når kommer feieren?

Du blir varslet om besøk av feieren med lapp i postkassen to til fire dager før besøket. Vi vil om en stund gå over til SMS varsling.

Tidspunktet passer ikke

Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid. På varsel-lappene er det krysset av for direktenummer til den aktuelle feieren.

Klargjøring i forkant av feiing

Ved feiing er det svært viktig at huseier/beboer har gjort alt klart for feiing, det vil si at trekken er stengt og eventuelle peisdører lukket. Stige reises eller legges frem slik at feier tydelig forstår at det er klargjort for feiing. Brannvesenet stiller krav til takstige for at feieren får sikker adkomst til pipa. 

Hvor ofte skal det feies?

Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg og at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av bygg og blir feiet ved behov. Feieren gjør en vurdering av behovet fortløpende i forhold til tilstand, fyringsmønster og sotmengde.

Hovedregel er at det feies hvert andre år.

Fritidsboliger/hytter 

Feiing og tilsyn utføres samtidig av praktiske årsaker(fremkommelighet og oppmøte muligheter). For fritidsboliger/hytter har vi valgt vinterferie, påske, juli, høstferie for å utføre feiing/tilsyn.

Varsling skal sendes elektronisk senest to uker før besøk, ellers gjelder det samme regler som boligfeiing/-tilsyn.

Feiing etter bestilling fra eier, kontakt feier direkte, telefon 951 39 897.

Kontakt oss

Øyvind Sandviken
Feier
E-post
Mobil 95 13 98 97
Til toppen