Skorstein

Skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Søknad om pipe omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde søknadsskjema, situasjonskart, gjenpart av nabovarsel, plan-, snitt- og fasadetegninger samt dokumentasjon av ansvar og kontroll.  

Informasjon om byggesak og søknad

Oppstillingsklasser

Oppstillingsklasse 1

Skorsteinen skal ha minst 10 cm avstand til brennbart materiale. Gulvbord og takkledning, samt listverk kan likevel legges inntil.

Oppstillingsklasse 2 

Skorsteinen kan stilles opp mot brennbart materiale i etasjeskille og yttertak (det forutsettes nødvendig klaring for at skorsteinene skal kunne bevege seg fritt). Avstand til vegg av brennbart materiale skal være minst 10 cm.

Oppstillingsklasse 3

Skorsteinen kan stilles opp mot vegg av brennbart materiale på max to sider og mot brennbart materiale i etasjeskiller og tak. Det forutsettes nødvendig klaring til vegger og etasjeskiller slik at skorsteinen kan bevege seg fritt.

Til toppen