Søknad om fritak for feiing

Søknaden avgjøres av Åmot brannvesen på vegne av Åmot kommune.

Hvis ingen av kriteriene er oppfylt, kan søknaden ikke innvilges. At en eiendom er ubebodd, brukes midlertidig som fritidsbolig, er under oppussing eller lagt ut for salg gir ikke grunnlag for fritak.

Slik søker du om fritak

Fyll ut og send inn vår digitale skjema.

Søknad om fritak for feiing

Til toppen