Tilsyn

Hvordan blir jeg varslet om tilsyn? 

Vi varsler deg senest en uke før besøket. Du blir varslet ved at vi sender deg elektronisk post. 

Tidspunktet passer ikke

Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid. På brevet finner du kontaktinformasjon til feieren. 

Huseier må være tilstede 

Ved tilsyn må huseier/beboer være til stede.

Tilsynet omfatter kontroll av skorsteiner, ildsteder, røykvarslere, brannslokkingsapparater, samt informasjon om riktig fyring og forebygging av brann.

Tilsynet avsluttes med en rapport som leveres(elektronisk) til huseieren etter gjennomført tilsyn. Eventuelle avvik skal besvares og rettes opp.

Førstegangstilsyn 

Alle nye hus skal få tilbud om gjennomgang av dokumentasjon og brannsikkerhet etter mottatt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Varsling sendes samme måte som periodisk tilsyn.

Alle som overtar nytt hus, kan kontakte oss for å en gjennomgang hvis de ikke får varsel av forskjellige årsaker.

Vi minner om at dette tilbudet er frivillig og koster ikke noe. Men etter registrering av ildsted og skorstein som er i bruk, starter kreving av feie- og tilsynsavgift. Kontakt leder i feierseksjon for spørsmål.

Kontakt oss

Øyvind Sandviken
Feier
E-post
Mobil 95 13 98 97
Til toppen