Melding til brannvesenet ved overnatting

Skal du ha overnatting eller arrangement i bygg eller på område som ikke blir brukt til dette til vanlig, skal du melde fra om arrangementet til brannvesenet i god tid.

Dette kan for eksempel være overnatting på skoler under store arrangement.  

Brannvesenet må ha melding for å vurdere brannfaren

Brannvesenet vurderer brannfaren, fastsetter nødvendige brannsikringstiltak og avgrensinger. I tillegg informerer vi om eventuelle krav til ansvarlig arrangør.

Meld fra ved overnatting

Meld fra om overnatting på skoler eller barnehager ved å fylle ut skjema melding om overnatting.

Melding om overnatting

Meld fra ved større arrangement

For store arrangementer bør Veileder for sikkerhet ved store arrangementer følges.

Meld fra om større arrangement ved å fylle ut og sende inn vårt digitale skjema

Melding om arrangement

Kontakt brannforebyggende personell så tidlig at eventuelle justeringer kan bli gjort i planleggingsprosessen. Store arrangement kan være både utendørs og innendørs tilstelling som konserter, folkemøte, LAN, festivaler og liknende.

Kontakt oss

Stian Iuell
Brannsjef
E-post
Mobil 97 19 77 23
Til toppen