Om brannvesenet

Åmot brann- og redningsvesen er et kommunalt brann- og redningsvesen for Åmot kommune. Vi har en brannstasjon i kommunen som ligger syd i Rena sentrum.

Administrasjonen er lokalisert til Rena brannstasjon. Brannsjefen er brann- og redningsvesenets øverste leder. 

Kontakt oss

Til Åmot brannvesen 

  • Vakttelefon brann- og redningsvesenet 952 41 692
  • Alarmsentral Brann Innlandet kan kontaktes på telefon 61 14 80 00.

Brann- og redningsvesenet er delt  i to avdelinger

Beredskap

Beredskapsavdelingen har ansvar for beredskap og utrykninger til branner, ulykker, akutt forurensing og bistand i andre aktuelle situasjoner. Vår primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd.

Avdelingen har 21 deltidsansatte fordelt på 4 lag og 5 befal. Skogbrannstyrken er på 50 personer. Brann- og redningsvesenet disponerer følgende utstyr; 2 stk. mannskapsbiler/brannbiler, tankbil, person-/varebil, kommandobil, ATV med henger plassert på biltralle og 2 stk. båter. Tillegg har vi 2 stk. bilhengere utstyrt for slokking av skogbranner.

Forebyggende

Forebyggende avdeling har ansvar for informasjon og rettledning om brannforebygging og brannteknikk, samt ut føre tilsyn med brannsikkerheten  i særskilte  brannobjekter. Forebyggende avdeling har også ansvar for feiing og tilsyn med skorsteiner og ildsteder i boliger. Avdelingen har som hovedoppgave å forebygge brann og andre ulykker.

Til toppen