Eiendomsskatt i Åmot

Åmot kommune har hatt eiendomsskatt i deler av kommunen siden 1970-tallet.

Til eiendomsskatteåret 2020 ble det gjennomført ny allmenn taksering og utvidelse av eiendomsskatten til å gjelde for hele kommunen.

Kommunestyret har bestemt at for skatteåret 2022 skrives det ut eiendomsskatt på alle bebygde boligeiendommer, fritidseiendommer og næringseiendommer i kommunen.

Kontakt oss

Tom Løvlien
Saksbehandler
E-post
Telefon 48 88 34 60
Til toppen