Søknad om fritak fra eiendomsskatt

Eiendomsskatteloven § 5 og 7 angir hvilke eiendommer som kan og skal fritas.

  • Eiendommer som faller inn under bestemmelsene i eiendomsskatteloven § 5 har obligatorisk fritak for eiendomsskatt. 
  • Kommunestyret kan frita helt eller delvis eiendommer som faller inn under eiendomsskatteloven § 7. 

Se eiendomsskattelovens kapittel 2

Slik søker du fritak for eiendomsskatt

Fyll ut søknadsskjema om fritak for eiendomsskatt.

Søknad om fritak på eiendomsskatt (PDF, 54 kB)

Du må søke innen 1. september inneværende år, for fritak påfølgende år.

Søknad om fritak sendes

Åmot kommune
Postboks 65
2451 Rena

postmottak@amot.kommune.no

Kontakt oss

Tom Løvlien
Saksbehandler
E-post
Telefon 48 88 34 60
Til toppen