Hvor mye må jeg betale?

Kommunestyret vedtar i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

Kommunestyret har valgt å benytte formuesgrunnlag hentet fra Skatteetaten for verdsetting av boligeiendommer.

Kommunal takst er vedtatt av sakkyndig nemnd som er utnevnt av kommunestyret på alle fritidseiendommer og næringseiendommer samt for de boligeiendommene som ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten.

Eiendomsskatten skrives ut i samsvar med eiendomsskatteloven, samt vedtekter vedtatt av kommunestyret.

Se eiendomsskattesatsen

Kontakt oss

Tom Løvlien
Saksbehandler
E-post
Telefon +47 48 88 34 60
Til toppen