Taksering av eiendom

Eiendomsskattetakstene som settes kommunalt skal bygge på vedtatte rammer og retningslinjer og gjenspeile alminnelig markedsverdi for eiendommen.

Det vil si at skattegrunnlaget skal gjenspeile en antatt markedsverdi på eiendommene, slik det vises til i bestemmelsene.

Sakkyndig nemnd/takstnemnda er oppnevnt av kommunestyret og skal fastsette ​rammer og retningslinjer samt takstene. I rammer og retningslinjer fastsettes kvadratmeterpriser, ulike takstsoner og andre faktorer etter alder, tilstand og annet som er med på å fastsette takstene.

Nemnda bruker opplysninger innhentet gjennom befaringer og andre faktaopplysninger hentet fra offentlige dataregistre, blant annet eiendomsregisteret Matrikkelen, for å fastsette taksten.

Offentlig ettersyn

Takstene og beregnet eiendomsskatt vil legges ut til offentlig ettersyn i kommunehuset og på kommunens nettsider i februar hvert år, samtidig som vi sender ut skatteseddel til hver enkelt hjemmelshaver. 

Kontakt oss

Tom Løvlien
Saksbehandler
E-post
Telefon 48 88 34 60
Til toppen