Arealoverføring

Arealoverføring er å overføre areal mellom eiendommer som har felles grense uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.

Arealoverføring brukes når arealet som skal overføres er større enn 5% av opprinnelig areal. Du må søke kommunen om tillatelse til arealoverføring.

Les mer om arealoverforing på Kartverkets hjemmeside.

Vilkår

Arealoverføring er i praksis en fradeling, overskjøting og sammenslåing samlet i en sak. Det opprettes derfor ikke noe nytt bruksnummer på arealet. Kriteriene for gjennomføring er noe forskjellig ut fra eierforholdene på de involverte eiendommene.

 • Det må foreligge tillatelse fra kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningsloven og eventuelt jordloven
 • Det må foreligge tinglyst erklæring om pantefrafall fra innehavere av registrerte pengeheftelser. Les mer om dette på Kartverkets hjemmeside
 • Det må foreligge erklæring om samtykke fra innehavere av registrerte urådigheter.
 • Hvis de involverte eiendommene har ulik eier, må skjemaet «Erklæring om arealoverføring» fylles ut og leveres til kommune.
 • Alle registrerte eiere og festere på eiendommen som avgir areal må samtykke til arealoverføringen
 • Det kan kun være to involverte eiendommer i hver arealoverføring
 • Kriteriene for arealoverføring beskrives i Matrikkelforskriftens §33.

Slik søker du

Du søker om  arealoverføring av eiendom ved å fylle ut søknadsskjema søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Legg ved obligatorisk dokumentasjon til søknad

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Annen dokumentasjon som kan være relevant til søknaden

 • Grunngitt dispensasjonssøknad når formålet med fradelingen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan
 • Egen skjema - Dispensasjon
 • Erklæring eller avtaler om veirett, ledninger og nødvendig vedlikehold som går over andre eiendommer 
 • Fullmakt 
 • Firmaattest

Hjelp til påkrevd dokumentasjon

Hvor sender jeg søknaden?

Søknad om arealoverføring sendes:

Åmot kommune
Postboks 65
2451 Rena

postmottak@amot.kommune.no

Hvor lang tid tar dette?

 • For behandling av søknad er inntil 12 veker fra søknaden er komplett.
 • For oppmålingsforretning er inntil 16 uker med unntak av perioden fra 1. november til 15. mai. Les mer om vinterforskrift her

Hva koster det?

Se gebyrregulativ

Til toppen