Bading i Prestsjøen

På grunn av høy bakterieforekomst anbefaler ikke kommuneoverlegen bading i Prestsjøen.

Badevannskvalitet

Sammenslåing av eiendom

To eller flere eiendommer kan slås sammen, dersom det er like eiere og heftelser.

Formål

 • Ved sammenslåing utgår en eller flere eiendommer
 • Bestemmelser omkring sammenslåing av eiendom finnes i Matrikkellova

Vilkår for sammenslåing

 • Eiendommene må ligge i samme kommune
 • Eiendommene må ha samme hjemmelshavere (eiere) med lik eierbrøk
 • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis det vil føre til prioritetskollisjon mellom eiendommene (de har ulike tinglyste pengeheftelser)
 • Sammenslåing i strid med plan- og bygningsloven kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring. 

Det vil for eksempel ikke være tillatt å slå sammen eiendom i et utbyggingsfelt i strid med regulert tomteinndeling i vedtatt reguleringsplan uten at det blir gitt dispensasjon fra planens bestemmelser.

Mer informasjon finner du hos Kartverket.

Slik søker du

 1. Sjekk først grunnboka for alle eiendommer – Det skal være like eiere og heftelser
 2. Fyll ut søknadsskjema Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

Hvor sendes søknaden?

Søknad om sammenslåing av eiendom sendes:

Åmot kommune
Postboks 65
2451 Rena

postmottak@amot.kommune.no

Hva koster det?

Sammenslåing av eiendommer er gratis både hos kommunen og hos tinglysningen. 

Hvor lang tid tar det?

 • Kommunen skal behandle og matrikkelføre følgende krav innen 6 uker
 • Er det mangel i søknad og uavklarte heftelser, kan det ta lenger tid

Sammenslåing i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter eller reguleringsplan kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring.

Hvordan er saksgangen?

 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken
 • Er det mangler i saken, orienterer vi om det
 • Sammenslåing i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter eller reguleringsplan kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring. Det vil for eksempel ikke være tillatt å slå sammen eiendom i et utbyggingsfelt i strid med regulert tomteinndeling i vedtatt reguleringsplan uten at det blir gitt dispensasjon fra planens bestemmelser, jf matrikkelforskriftens § 43 tredje ledd:
  • (3) Matrikkelenheter kan ikke slås sammen i strid med en rettslig bindende arealplan uten at det er gitt dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Kommunen kan nekte sammenslåing av matrikkelenheter med forskjellig gårdsnummer
 • Sammenslåing må først føres i matrikkel hos kommune
 • Er alt i orden med heftelser, kan vi tinglyse sammenslåing elektronisk
 • Er det derimot tinglyst heftelser som krever en avklaring, sender kommune dokumenter på post til Tinglysing:
  • Melding til tinglysing, i to eksemplarer
  • Hvis prioritetskollisjon: Prioritetsvikelse, pantefrafall eller sletting
  • Hvis festekontrakt, leieavtale, forkjøpsrett: Utvidelse eller avgrensing av rettigheten. Eventuell opprettelse av festenummer må sendes inn før eller samtidig
 • Når sammenslåing er tinglyst, sender kommune matrikkelbrev til rekvirent
 • Sammenslåing kan påklages, jf matrikkelloven § 46 første ledd bokstav c.
Til toppen