Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Sammenslåing av eiendom

To eller flere eiendommer kan slås sammen, dersom det er like eiere og heftelser.

Formål

 • Ved sammenslåing utgår en eller flere eiendommer
 • Bestemmelser omkring sammenslåing av eiendom finnes i Matrikkellova

Vilkår for sammenslåing

 • Eiendommene må ligge i samme kommune
 • Eiendommene må ha samme hjemmelshavere (eiere) med lik eierbrøk
 • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis det vil føre til prioritetskollisjon mellom eiendommene (de har ulike tinglyste pengeheftelser)
 • Sammenslåing i strid med plan- og bygningsloven kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring. 

Det vil for eksempel ikke være tillatt å slå sammen eiendom i et utbyggingsfelt i strid med regulert tomteinndeling i vedtatt reguleringsplan uten at det blir gitt dispensasjon fra planens bestemmelser.

Mer informasjon finner du hos Kartverket.

Slik søker du

 1. Sjekk først grunnboka for alle eiendommer – Det skal være like eiere og heftelser
 2. Fyll ut søknadsskjema Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

Hvor sendes søknaden?

Søknad om sammenslåing av eiendom sendes:

Åmot kommune
Postboks 65
2451 Rena

postmottak@amot.kommune.no

Hva koster det?

Sammenslåing av eiendommer er gratis både hos kommunen og hos tinglysningen. 

Hvor lang tid tar det?

 • Kommunen skal behandle og matrikkelføre følgende krav innen 6 uker
 • Er det mangel i søknad og uavklarte heftelser, kan det ta lenger tid

Sammenslåing i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter eller reguleringsplan kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring.

Hvordan er saksgangen?

 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken
 • Er det mangler i saken, orienterer vi om det
 • Sammenslåing i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter eller reguleringsplan kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring. Det vil for eksempel ikke være tillatt å slå sammen eiendom i et utbyggingsfelt i strid med regulert tomteinndeling i vedtatt reguleringsplan uten at det blir gitt dispensasjon fra planens bestemmelser, jf matrikkelforskriftens § 43 tredje ledd:
  • (3) Matrikkelenheter kan ikke slås sammen i strid med en rettslig bindende arealplan uten at det er gitt dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Kommunen kan nekte sammenslåing av matrikkelenheter med forskjellig gårdsnummer
 • Sammenslåing må først føres i matrikkel hos kommune
 • Er alt i orden med heftelser, kan vi tinglyse sammenslåing elektronisk
 • Er det derimot tinglyst heftelser som krever en avklaring, sender kommune dokumenter på post til Tinglysing:
  • Melding til tinglysing, i to eksemplarer
  • Hvis prioritetskollisjon: Prioritetsvikelse, pantefrafall eller sletting
  • Hvis festekontrakt, leieavtale, forkjøpsrett: Utvidelse eller avgrensing av rettigheten. Eventuell opprettelse av festenummer må sendes inn før eller samtidig
 • Når sammenslåing er tinglyst, sender kommune matrikkelbrev til rekvirent
 • Sammenslåing kan påklages, jf matrikkelloven § 46 første ledd bokstav c.
Til toppen