Slette seksjonering

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Hvis det kun er noen seksjoner som skal slettes, gjøres dette ved en reseksjonering.

Kriterier for å slette seksjonering

  • Alle seksjonseiere må signere på søknaden. 
  • Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må dere legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. I denne erklæringen må dere forklare hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.
  • Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere. 
  • Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

Slik søker du

Du søker å slette en seksjonering ved å sende inn en erklæring med slik ordlyd:

Til Kartverket, Tinglysningen

Jeg ønsker herved å oppheve seksjoneringen av Gnr.xx og Bnr.xx.
Snr.xx-yy i Åmot.

Underskrift

Hvor sendes søknaden?

Lever erklæringen til oss per post eller ved oppmøte. Det kan ikke leveres digitalt, da vi må ha originale signaturer.

Postadresse: Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena 

Hva koster det? 

Det koster ingenting å slette seksjonering

Til toppen