Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Hvilken plan gjelder?

Her finner du bestemmelser og andre dokumenter som hører til kommunens arealplaner.

Til planarkiv

  • For å søke opp en plan, kan du bruke plannavn eller planID. Hvis du ikke vet disse, finner du informasjonen i vår kartløsning.
  • Dispensasjoner og endringer av planer ligger også i planarkivet.
Til toppen