Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Kjøp av digitale kartdata og eiendomsinformasjon

Åmot e-Torg gir alle rask og digital tilgang til eiendomsinformasjon. 

Informasjon inkluderer meglerpakke, plandata, grunnkart, nabovarsel og mulighet for digital utsendelse av nabovarsel.

Her kan man bestille digitale kartdata (SFKB, plandata, ortofoto, 3D) for prosjekteringsarbeid.

Bestill kartdata

Til toppen