Bading i Prestsjøen

På grunn av høy bakterieforekomst anbefaler ikke kommuneoverlegen bading i Prestsjøen.

Badevannskvalitet

Kommunens kartportal

Informasjon om egne kart (grunnkart/eiendomsdata, arealplaner m.m.) og andre temadata (samferdsel, samfunnssikkerhet, markslag, friluftsliv, natur, flomsoner).

Her finner du kommunens kartportal

I portalen kan du skrive ut situasjonskart til byggesøknad/delingssøknad.

  • Det er ikke tillatt å benytte kartdataene til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. Ikke-kommersiell bruk av kartene er gratis under forutsetning av at det henvises til kilden.
  • Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler i kartet. Publisert kart er ikke rettslig bindende

Kartene virker best på PC, men kan også brukes i nettleser på mobil eller nettbrett. Du kan også laste ned appen Kommunekart.

Til toppen