Gjenvinningsstasjonen i Åmot

Haugedalen gjenvinningsstasjon finner du i Julussdalsveien 78, nordøst for Rena. Gjenvinningsstasjonen kan nås på telefon 624 44 470

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer , farlig avfall, hageavfall  med mer.  Sortert avfall får du levert gratis.

Åpningstider Haugedalen gjenvinningsstasjon Gjenvinningsstasjonen holder stengt alle offentlige høytidsdager. I tillegg er det stengt onsdag før skjærtorsdag, påskeaften, pinseaften, jul- og nyttårsaften.
Åpningstider Haugedalen gjenvinningsstasjon
Dag kl kl
Mandag 12:00 19:00
Tirsdag 09:00 16:00
Onsdag 09:00 16:00
Lørdag* 09:00 13:00
Gjelder datoene: 17.01, 20.02, 20.03, 17.04, 24.04, 08.05, 15.05, 29.05, 12.06, 14.08, 18.09, 16.10, 13.11 og 11.12

Restavfall som leveres i sekker skal fylles i klare avfallssekker. Svarte sekker er forbudt

Du finner mer info på SØIR sin hjemmeside

Til toppen