Nedgravde oljetanker

Tanker som ikke lengre er i bruk skal graves opp, og tanker som skal brukes til biofyringsolje og bioparafin må sikres mot lekkasje.

En lekkasje kan bli svært kostbar og er tankeiers ansvar.

Tanker som ikke er i bruk

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand eller grus og lignende i stedet for oppgraving.

Meld fra om at oljetanken er sanert (DOC, 53 kB)

Vanlige spørsmål

Hva kan skje hvis jeg ikke graver/sanerer oljetanken min?

En nedgravd tank påvirkes av grunnen den ligger i og av innholdet i tanken. Over tid kan tanken bli skadet som følge av trykkbelastning eller rustdannelse. Jo eldre tanken er, jo større er sjansen for en lekkasje. Dette kan føre til lekkasjer fra oljetanken. Grunnvann og vassdrag er særlig utsatt for forurensning.

En lekkasje fra en oljetank som ligger inntil husveggen kan medføre store kostnader for huseier. Kostnader på flere hundre tusen er ikke uvanlig. Selv små lekkasjer kan få store konsekvenser. 

For deg som skal bruke tanken videre

Har du planer om å bruke tanken videre til biofyringolje eller bioparafin, må tanken klargjøres for dette. 

  • Vi anbefaler at du får en teknisk vurdering av om ditt anlegg er egnet for bruk av biofyringsolje eller bioparafin før du tar dette i bruk. Ta kontakt med din rørlegger om hva som må til på ditt anlegg for å kunne gå over til biofyringsolje eller bioparafin
  • Kommunen skal ha skriftlig melding om tanken skal brukes til biofyringsolje eller bioparafin.
  • Gjennomføre periodiske tilstandskontroller av nedgravd oljetank. Kontrollen skal utføres av et foretak med kvalifikasjoner, og dokumenteres skriftlig til kommunen. 

Kontakt oss

Stian Iuell
Brannsjef
E-post
Mobil 97 19 77 23
Til toppen