Park- og fritidsområder

Kommunen drifter og vedlikeholder en rekke park- og fritidsområder

Badeplasser

Åmot kommune drifter og vedlikeholder sanitæranleggene som er knyttet til badeplassene:

  • Prestsjøen
  • Osensjøen

Fritidsområder og turstier.

Kommunen drifter og vedlikeholder arealene gjennom hele året. Det utføres snøbrøyting, gressklipping, renovasjon m.m. på følgende områder.

  • Glommastien
  • Prestjørunden
  • Rena park
  • Kartongparken
  • Osen park
Til toppen