Problemer med avløp

Beredskapsvakt 

I åpningstiden mellom klokken 09.00 og 15.00, ta kontakt med kommunen på telefon 62 43 40 00.
Etter arbeidstid kontaktes teknisk vakt.

Vakttelefon: 959 83 383

Benyttes kun hvis hendelser inntreffer utenom ordinær arbeidstid på hverdager, helligdager og på høytidsdager, det vil si at utbedring ikke kan vente til neste virkedag.

Tett kloakk og tilbakeslag

Ved tett kloakk og tilbakeslag, kontakt rørlegger, slamtømmerfirma eller kommunen omgående. Hvis tilbakeslaget skyldes tette stikkledninger eller fellesledninger, må du kontakte en rørlegger eller et spylefirma som kan stake eller spyle opp den tette ledningen. 

Uansett hva årsaken til tett avløp/kloakk eller tilbakeslag er, meld alltid fra om eventuell skade til forsikringsselskapet ditt.

Vond lukt fra sluket

Oftest skyldes vond lukt fra sluk at vannlåsen er tom for vann. Hell noen liter vann ned i sluket. Hvis lukten ikke forsvinner, sjekker du luftinntaket/ventilatoren i rommet. Er det tett eller manglende ventilasjon, vil det oppstå problemer med lukt fra sluk/avløp. Ta i så fall kontakt med en rørlegger eller et ventilasjonsfirma (VVS). 

Dovett

Vaskefiller, kluter, våtservietter, bind, bleier og bomullspinner/q-tips skal ikke i toalettet. Dessverre kommer det ofte slike uønskede produkter i avløpspumpestasjonenen. Det setter seg fast og fører til driftsstans. Hvis vi alle er mer påpasselige med hva vi putter i do, er det avgiftskroner spart. 

Les mer om dovett

Til toppen