Tilknytning vann- og avløp

Alle bolig- og næringseiendommer som er i nærhet av offentlig vann- og avløpsnett er pliktig til å være tilknyttet dette.

Det er kun rørlegger som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger.

Jeg ønsker å tilknytte til offentlig vann- og avløp

Tilknytning av eiendommen til offentlig vann og avløp er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven, og må på forhånd være godkjent av kommunen.

Hva må jeg gjøre?

Ta kontakt med kommunen for å vite om det er mulig å koble seg til offentlig vann og avløp. Du tar så kontakt med en rørlegger som hjelper deg med å søke.

Har du fått pålegg om tilknytning til offentlig vann- og avløp?

Du må ta kontakt med en rørlegger som hjelper deg med å søke. Tegninger og forslag til løsning (søknad om tilknytning) sendes av rørlegger til Åmot kommune.

Hva koster tilknytningsavgiften?

Se gebyrregulativ

Til toppen