Tilknytning vann- og avløp

Alle bolig- og næringseiendommer som er i nærhet av offentlig vann- og avløpsnett er pliktig til å være tilknyttet dette, og det er kun rørlegger som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger.

Jeg ønsker å tilknytte til offentlig vann- og avløp

Tilknytning av eiendommen til offentlig vann og avløp er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven, og må på forhånd være godkjent av kommunen.

Hva må jeg gjøre?

Ta kontakt med kommunen for å vite om det er mulig å koble seg til offentlig vann og avløp.Du tar så kontakt med en rørlegger som hjelper deg med å søke.

Har du fått pålegg om tilknytning til offentlig vann- og avløp?

Du må ta kontakt med en rørlegger som hjelper deg med å søke.Tegninger og forslag til løsning (søknad om tilknytning) sendes av rørlegger til Åmot kommune.

Hva koster tilknytningavgiften?

Tilknytningsavgift
Tilknytningsavgift 2022 2021
Vann, for bolig/næring/fritid pr. boenhet kr 18 000 kr 18 000
Avløp, for bolig/næring/fritid pr. boenhet kr 18 000 kr 18 000
Det betales et tilknytningsgebyr for enebolig med inntil en ekstra boenhet.  Utover dette betales et tilknytningsgebyr per ytterligere godkjent boenhet.    

Kontakt oss

Jose David Campos Salinas
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 488 83 440
Teknisk Drift
Vann og Avløp
E-post
Til toppen