Privat vannforsyning

Er drikkevannet trygt og rent?

Vi anbefaler at du jevnlig tar en kvalitetskontroll av brønnvannet/borevannet ditt. Ta kontakt med et laboriatorie som vil hjelpe deg med prøveflasker og analyser Det er du som brønneier som har ansvaret for egen brønn og som må betale for laboratorieundersøkelser.

Er brønnen din tom?

Eiere av privat vannforsyning er selv ansvarlig for eget anlegg  Ved fare for liv og helse har kommunen planer for nødvann.

Deler du brønn med naboen? 

Brønner som gir drikkevann til mer enn en boenhet (helårsbolig/fritidsbolig), skal registreres hos Mattilsynet.

Registrer brønn hos Mattilsynet

I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet på kartet, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares. Det skal kun registreres ett skjema per brønn/borebrønn.

Kravet om registrering er hjemlet i drikkevannsforskriften § 17.

Åpne dikkevannforskriften (Lovdata)

Kontakt oss

Knut Blix
Enhetsleder
E-post
Mobil 95 98 33 82
Teknisk Drift
Vann og Avløp
E-post
Til toppen