Ønsker du tilsyn/bytte av vannmåler?

Har du skader på vannmåleren din, eller mistanke om at den er defekt, bør du varsle oss. Rutinemessig utskifting av vannmålere er gratis. Tilsyn faktureres abonnenten i henhold til gebyrregulativet. 

Ved skadet eller defekt måler som følge av uforsiktighet fra abonnentens side, er det abonnenten selv som dekker kostnaden for ny måler. Det samme gjelder eventuelle eksterne kostnader forbundet med montering av den nye måleren.

Merk: Åmot kommune aksepterer kun egne vannmålere som grunnlag for vannforbruket.

Bestilling av tilsyn / vannmålerbytte

Oppgi på hvilken adresse vannmåleren er montertOppgi på hvilken adresse vannmåleren er montert

Målernummeret på måleren som du ønsker utskiftetMålernummeret på måleren som du ønsker utskiftet
Beskriv grunnen til at du ønsker tilsyn eller utskifting av vannmåleren.Beskriv grunnen til at du ønsker tilsyn eller utskifting av vannmåleren.
Felt merket med * må fylles ut
Til toppen