Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Åmot har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder noe annet.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i drikkevannsforskriften. Vi tar jevnlig prøver på flere prøvesteder ved vannverkene våre.

Klikk for å se prøveresultatene.

Kokevarsel for endring i drikkevannskvaliteten

Vi sender alltid ut varsel til de som blir berørt av en kokeanbefaling. Vi varsler også når kokeanbefalingen er opphevet. 

Les mer om hva du bør gjøre hvis du har mottatt varsel om koking av drikkevannet.

Hardhet i drikkevannet

Hardheten fra de kommunale vannbehandlingsanleggene i Åmot kommune karakteriseres som "middels bløtt vann". Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Det kommunale drikkevannet i Åmot kommune tilsvarer ca. 4,9 °dH (tyske hardhetsgradet).

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Til toppen